Bộ cắt 2 cá

128.000 

Kích thước: 17.6 x 17.6 x 2.3 cm

Nguyên liệu: Gỗ cao su

Độ tuổi: 2-3 tuổi